Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56
+48 789 200 352
biuro@auxiliavera.com

OBOWIĄZKI OPIEKUNA

OBOWIĄZKI OPIEKUNA

Praca opiekuna osoby starszej wymaga zaangażowania, cierpliwości i ogromnej empatii. Opiekun pozostaje do dyspozycji Podopiecznego bardzo często przez całą dobę, dostosowuje swój rytm dnia do potrzeb seniora. Ze względu na specyficzny charakter pracy warto więc dobrze zorganizować czas pracy, działać zgodnie z planem dnia i przede wszystkim w profesjonalny sposób wykonywać wskazane w umowie obowiązki.

Doświadczenie pokazuje jednak, że poza obowiązkami wymienionymi w zleceniu, zwykła, codzienna praca wymaga wykonywania dodatkowych czynności, które nie zawsze zaliczają się do kompetencji Opiekuna.

Jak poznać granicę i co zalicza się do obowiązków, a co do (nie)obowiązków Opiekunów?

 

Do obowiązków Opiekuna osoby starszej zaliczamy:

 • Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej Podopiecznego
 • Pomoc w poruszaniu się i przemieszczaniu w obrębie mieszkania i poza nim
 • Pomoc w ubieraniu i rozbieraniu Podopiecznego
 • Dbanie o adekwatne do pogody ubiór Podopiecznego
 • Dbanie o wygląd Podopiecznego tj. stan garderoby, czystość ubrań
 • Przygotowanie i podawanie posiłków, karmienie
 • Robienie zakupów
 • Bieżące informowanie rodziny o stanie zdrowia Podopiecznego
 • Ustalanie terminów wizyt lekarskich oraz towarzyszenie Podopiecznemu w czasie ich trwania
 • Dotrzymywanie towarzystwa Podopiecznemu w czasie wyjść na spotkania rodzinne
 • Opieka nad zwierzętami domowymi oraz dbanie o rośliny domowe
 • Utrzymywanie w czystości mieszkania Podopiecznego
 • Wykonywanie podstawowych czynności domowych typu pranie, prasowanie, zmywanie naczyń

Do obowiązków opiekuna NIE należy:

 • Wykonywanie zastrzyków
 • Podawanie insuliny
 • Pomiar poziomu cukru we krwi
 • Opatrywanie otwartych ran
 • Podawanie leków
 • Gotowanie dla innych członków rodziny
 • Opieka nad dodatkowymi osobami
 • Sprzątanie domu dla pozostałych członków rodziny
 • Wyręczanie Podopiecznego w czynnościach, które jest w stanie wykonywać samodzielnie
 • Pokrywanie z własnych środków jakichkolwiek opłat związanych z Podopiecznym i jego domem

Relacje między Opiekunem a Podopiecznym są niezwykle istotne, dlatego też warto na samym początku ustalić wszelkie zasady współpracy, aby uniknąć w przyszłości niepotrzebnych nieporozumień.

W przypadku nadużyć ze strony Podopiecznego lub jego rodziny należy skontaktować się z koordynatorem Auxilia Vera – jesteśmy po to, aby pomagać i rozwiązywać wszelkie problemy 🙂