Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56
+48 789 200 352
biuro@auxiliavera.com

POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W ramach rozmowy rekrutacyjnej Państwa znajomość języka niemieckiego zostanie zweryfikowana i zaszeregowana do jednego z trzech poziomów:

 

Grundkenntnisse / znajomość języka na poziomie podstawowym:

Opiekun rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).

Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany pojedynczych słów i krótkich zdań na tematy znane i typowe.

Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.

Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

Mittlere Deutschkenntnisse / znajomość języka na poziomie średnim:

Opiekun rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jemu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, czasu wolnego, samopoczucia itd.

Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży oraz pracy w kraju niemieckojęzycznym.

Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są mu znane bądź go interesują.

Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

 

Gute Deutschkenntnisse / znajomość języka na poziomie dobrym:

Opiekun potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.

Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania.

Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne.