Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56
+48 789 200 352
biuro@auxiliavera.com

UBEZPIECZENIE

UBEZPIECZENIE

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystając z EKUZ za granicą należy pamiętać, że podlega się obowiązkom i korzysta się z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza należy upewnić się, że działa on w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Jak wyrobić EKUZ?  LINK

 Źródło: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

DAK-Gesundheit

Na czas świadczenia usług ubezpieczamy Państwa w Niemieckiej Kasie Chorych DAK-Gesundheit.
Jest to jedna z największych kas chorych w Niemczech. Ze względu na 230 lat doświadczenia należy do placówek o najdłuższej tradycji.

W Niemczech obowiązuje system ubezpieczenia społecznego. Jedną z najważniejszych zasad jest obowiązek ubezpieczeniowy. Oznacza to, że większość osób mieszkających i pracujących w Niemczech musi zawrzeć ustawowe ubezpieczenie na wypadek pewnych ryzyk, takich jak choroba, bezrobocie i wypadki. Zarówno pracodawca jak i pracownik płacą składki na system ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczalnia ponosi koszty wizyt u lekarza, lekarstw oraz podstawowej opieki lekarskiej.

Odprowadzone składki są podstawą nabycia praw emerytalnych w Polsce lub w Niemczech.

 

Link do źródła