Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56
+48 789 200 352
biuro@auxiliavera.com

UMOWA I DOKUMENTY

Pakiety umów, uzgodnień, formularzy i oświadczeń niezbędnych do zatrudnienia w charakterze opiekuna osób starszych w Niemczech:   

OBOWIĄZKI OPIEKUNA

Praca opiekuna osoby starszej wymaga zaangażowania, cierpliwości i ogromnej empatii. Opiekun pozostaje do dyspozycji Podopiecznego bardzo często przez całą dobę, dostosowuje swój rytm dnia do potrzeb seniora. Ze względu na specyficzny charakter pracy warto więc dobrze zorganizować czas pracy, działać zgodnie z planem dnia i przede wszystkim w profesjonalny sposób wykonywać wskazane w umowie obowiązki.

WERYFIKACJA JĘZYKA

Ważnym elementem rekrutacji na opiekuna osoby starszej w Niemczech jest weryfikacja znajomości języka niemieckiego.

NIEZBĘDNE KURSY

Każdy opiekun osoby starszej powinien posiadać minimalną wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji osób zależnych, najlepiej poświadczoną ukończonymi kursami i zdobytymi certyfikatami.

DANE DO ZATRUDNIENIA

Przed podpisaniem umowy należy przygotować następujące dane niezbędne do sporządzenia dokumentów:

UBEZPIECZENIE

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

CHOROBY OSÓB STARSZYCH

  Praca z osobami starszymi często wiąże się z koniecznością znajomości podstawowych chorób dotykających podopiecznych oraz sposobów radzenia sobie z nimi w codziennych sytuacjach.

POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W ramach rozmowy rekrutacyjnej Państwa znajomość języka niemieckiego zostanie zweryfikowana i zaszeregowana do jednego z trzech poziomów:

SŁOWNICZEK

Podstawowe zwroty w języku niemieckim ułatwiające komunikację w trakcie pobytu za granicą.

SYLWETKA DOBREGO OPIEKUNA

Praca opiekuna osób starszych jest pracą wymagającą, lecz jednocześnie bardzo satysfakcjonującą. Dobre i przyjazne relacje Opiekuna z Podopiecznym są podstawą do tego, aby wyjazd był nie tylko zwykłą pracą, ale również przyjemnością.