Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56
+48 789 200 352
biuro@auxiliavera.com

UMOWA I DOKUMENTY

UMOWA I DOKUMENTY

Pakiety umów, uzgodnień, formularzy i oświadczeń niezbędnych do zatrudnienia w charakterze opiekuna osób starszych w Niemczech:

PAKIET nr 1 – UMOWA ZLECENIE

 • Warunki świadczenia usług w zakresie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego osób zależnych, starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcia w ich podstawowej opiece
 • Porozumienie w sprawie wykonywania usług poza granicami kraju
 • Ewidencja miesięczna świadczonych usług
 • Raport z wykonanych usług poza granicami kraju
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

PAKIET nr 2 – OŚWIADCZENIA

 • Kwestionariusz osobowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o stanie przygotowania do świadczenia usług
 • Oświadczenie o rachunku bankowym
 • Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń

PAKIET nr 3 – PROFIL OPIEKUNA

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Opis warunków zlecenia, zakresu obowiązków oraz stanu zdrowia podopiecznego
 • Zdjęcia Zleceniobiorcy
 • Certyfikaty, zaświadczenia, kursy, szkolenia
 • Referencje