Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56
+48 789 200 352
biuro@auxiliavera.com

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu:

REKRUTACJAUMOWAUBEZPIECZENIETRANSPORTZLECENIEWYNAGRODZENIE

 

REKRUTACJA

 • W jaki sposób mogę aplikować na zlecenie w firmie AuxiliaVera?
  – Standardowy proces rekrutacji w firmie AuxiliaVera przebiega zazwyczaj telefonicznie. Aplikować na zlecenie można również poprzez stronę www.auxiliavera.com, mailowo lub osobiście w siedzibie firmy w Gdańsku.

 •  Jakie dokumenty muszę dostarczyć w trakcie procesu rekrutacji?
  – Podczas procesu rekrutacji należy przesłać*:

  1) aktualne zdjęcie (wymagane) – zdjęcie dołączane jest do profilu Opiekuna, a po podpisaniu umowy przesyłane jest również do ubezpieczyciela w Niemczech (w celu wydania imiennej karty ubezpieczeniowej)
  2) posiadane referencje / podziękowania z poprzednich miejsc pracy – referencje potwierdzają wiedzę, umiejętności oraz staż pracy Opiekuna oraz ułatwiają podjęcie decyzji przez klienta niemieckiego
  3) posiadane dyplomy lub/oraz certyfikaty potwierdzające poziom znajomości języka niemieckiego oraz kwalifikacji zawodowych

*Dokumenty należy przesłać elektronicznie poprzez email, w wiadomości sms lub WhatsApp

 • Nie mam doświadczenia w pracy za granicą – czy mogę aplikować do pracy w charakterze Opiekuna?
  – Oczywiście, wszystkie oferty pracy dobierane są indywidualnie do umiejętności, doświadczenia oraz preferencji osobistych Opiekuna.

   

 • Czy istnieją ograniczenia wiekowe, aby aplikować do pracy w opiece? Czy liczy się płeć?
  – Do współpracy zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Liczy się wyłącznie chęć do pracy 🙂

   

 • Czy mam wpływ na jakie zlecenia wysyłany jest mój profil?
  – Profil wysyłany jest wyłącznie na te zlecenia, które zostały Państwu w pełni przedstawione i zaakceptowane.

   

 • Mój profil został wysłany do klienta niemieckiego, jak długo będę czekać na informację zwrotną?
  – Klient podejmuje decyzję zazwyczaj w ciągu 1-2 dni. Możliwe, że w tym czasie klient podejmie próbę skontaktowania się telefonicznie bezpośrednio z Opiekunem w celu weryfikacji danych zamieszczonych w profilu (zazwyczaj przy znajomości języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym, dobrym lub bardzo dobrym).

 • Czy muszę podpisać umowę z firmą AuxiliaVera w momencie aplikacji na zlecenie?
  – Umowa sporządzana jest dopiero w momencie przesłania przez klienta niemieckiego oficjalnej akceptacji profilu Opiekuna na dane zlecenie.

   UMOWA

 • W jaki sposób mogę podpisać dokumenty dotyczące zlecenia (umowa, aneks, rozwiązanie itp.)
  – Wszystkie dokumenty podpisywane są elektronicznie przez system Autenti*. Dokumenty podpisane za pośrednictwem platformy Autenti są prawnie wiążące w Polsce i na terytorium UE.

*Autenti to platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez internet, w dowolnym miejscu i czasie.

 •  Czy umowa zostanie wysłana do mnie również w wersji papierowej? 
  – Tak, przed pierwszym wyjazdem na zlecenie komplet umowy głównej, składającej się z umowy oraz 5 załączników, jest przesyłany na Państwa adres korespondencyjny w Polsce.

   

 • Czy kolejne porozumienia lub rozwiązania będą wysyłane do mnie w wersji papierowej?
  – Nie, wszystkie dokumenty dotyczące zleceń podpisywane są wyłącznie elektronicznie przez system Autenti* i nie wymagają dodatkowego podpisu. W razie potrzeby każdy dokument można w każdej chwili pobrać na urządzenie mobilne/komputer lub wydrukować.

*Autenti to platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez internet, w dowolnym miejscu i czasie.

 • Czy po zakończeniu zlecenia jestem dalej związany umową z firmą AuxiliaVera?
  – Po zakończeniu okresu trwania zlecenia na państwa adres e-mail zostaje wysłane rozwiązanie umowy w zakresie porozumienia do podpisu elektronicznego w systemie Autenti. Porozumienie, tym samym umowa trwa w określonym przez obie Strony czasie i wygasa ostatniego dnia trwania zlecenia.

   

 • Czy przy kolejnym wyjeździe konieczne jest podpisanie na nowo całego kompletu dokumentów?
  – Nie, w przypadku kolejnego wyjazdu na zlecenie z firmą AuxiliaVera, zostaje wysłane do Państwa elektronicznie jedynie nowe porozumienie dotyczące wyjazdu z aktualnymi danymi zlecenia.

   

 • Czy aby podjąć współpracę z firmą AuxiliaVera muszę być obywatelem Polski?
  – Aby podpisać umowę należy mieć nadany numer PESEL lub posiadać kartę stałego pobytu. Wyjątkiem jest posiadanie działalności gospodarczej na terenie Niemiec (Gewerbe)

   

 • Czym jest Gewerbe?
  – Gewerbe to jednoosobowa działalność gospodarcza, która jest prowadzona na terenie Niemiec. By zarejestrować Gewerbe w Niemczech należy posiadać ważny dokument tożsamości oraz dopełnić formalności związanych z rejestracją działalności w tamtejszym urzędzie.

 • Czym różni się podpisanie umowy jako osoba fizyczna, a czym jako osoba prowadząca działalność gospodarczą?
  – W przypadku podpisania umowy jako osoba fizyczna, pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania należnych składek ubezpieczeniowych oraz emerytalno-rentowych. Osoba prowadząca działalność gospodarczą sama opłaca w/w składki i decyduje o ich wysokości, jest również zobowiązana do prowadzenia (zlecenia) usług księgowych oraz rozliczeń podatkowych we własnym zakresie. 

  
UBEZPIECZENIE

 • Co oznacza, że jestem ubezpieczona/y w Niemieckiej Kasie Chorych?
  Na czas świadczenia usług ubezpieczamy Państwa w Niemieckiej Kasie Chorych. Składki zdrowotne oraz emerytalno-rentowe odprowadzone są wyłącznie w Niemczech. Dzięki temu mają Państwo możliwość korzystania bezpłatnie z podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Niemiec w trakcie trwania zlecenia, bez obaw w przypadku nagłych problemów zdrowotnych, wizyt lekarskich, czy nawet ewentualnego pobytu w szpitalu.  Odprowadzane składki są podstawą nabycia praw emerytalnych lub w Niemczech, doliczane są również do świadczeń emerytalnych w Polsce.

   

 • Jestem na zleceniu kilka dni, ale nie otrzymałam/em jeszcze mojej karty ubezpieczeniowej.
  – Od pierwszego dnia zlecenia są Państwo zgłoszeni do ubezpieczenia w Niemieckiej Kasie Chorych i objęci ubezpieczeniem. Wydanie i wysłanie karty ubezpieczeniowej przez Niemiecką Kasę Chorych trwa często ok. 1-2 miesięcy. W momencie otrzymania przez nas karty ubezpieczeniowej zostaje ona natychmiast zeskanowana i przesłana na Państwa adres e-mail/telefon, a następnie przesłana pocztą na Państwa adres korespondencyjny (karta jest ważna przy kolejnych wyjazdach).

   

 • Nie otrzymałam/em jeszcze karty ubezpieczeniowej a muszę skorzystać z usługi lekarskiej. Czy będzie ona płatna?
  – W przypadku, jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze karty ubezpieczeniowej, a potrzebują Państwo pomocy medycznej, natychmiast wystawiamy i przesyłamy Państwu zaświadczenie o ubezpieczeniu, które umożliwia korzystanie w opieki zdrowotnej w takim samym zakresie jak przy posiadaniu karty ubezpieczeniowej. Wszystkie podstawowe usługi lekarskie są całkowicie bezpłatne*.

* W przypadku jeśli jakaś usługa/czynność medyczna wykracza poza podstawowy pakiet zdrowotny zostaną Państwo o tym poinformowani przez personel medyczny

 •  Czy po powrocie ze zlecenia jestem objęta/y dalej ubezpieczeniem?
  – Ubezpieczenie w Niemieckiej Kasie Chorych jest ważne wyłącznie w czasie świadczenia usług na terenie Niemiec – po zakończeniu trwania zlecenia Państwa ubezpieczenie w Niemieckiej Kasie Chorych zostaje zamknięte.

   

 • Czy mogę ubiegać się o podwyższenie emerytury w Polsce na podstawie składek emerytalnych odprowadzanych do Niemieckiej Kasy Chorych?
  – Otrzymane dokumenty z Niemieckiej Kasy Chorych są podstawą do ponownego przeliczenia składek emerytalnych w Polsce*

“Jeżeli twoja kariera zawodowa miała charakter międzynarodowy, czyli na przykład pracowałeś w Polsce i w Niemczech, to twoim wnioskiem o emeryturę lub rentę zajmie się Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych w opolskim oddziale ZUS. Zanim złożysz wniosek bądź zaczniesz kompletować dokumenty, możesz przez wideorozmowę z ekspertem ZUS wyjaśnić ewentualne wątpliwości i otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące twojego świadczenia za pracę w różnych krajach” – wyjaśnia rzecznik opolskiego ZUS.

Źródło: https://www.bankier.pl/amp/wiadomosc/Emerytura-z-Niemiec-Mozna-zdalnie-sprawdzic-uprawnienia-8052051 z dn. 01.07.2022

*Szczegółowe informacje na temat miejsca i sposobu składania wniosków oraz zasad nadawania/ponownego przeliczania emerytury uzyskają Państwo na stronie www.zus.pl lub w opolskim oddziale ZUS.


TRANSPORT

 • Kto organizuje mój transport na miejsce zlecenia / powrót ze zlecenia?
  – Firma AuxiliaVera zajmuje się kompleksowo całą organizacją zlecenia, w tym transportu na zlecenie oraz powrotu ze zlecenia. W porozumieniu z Państwem ustalamy najlepszy możliwy rodzaj transportu.

   

 • Czy ponoszę jakiekolwiek koszty związane z przejazdem na zlecenie?
  – Firma AuxiliaVera organizuje przejazd na miejsce zlecenia oraz powrót ze zlecenia, a także ponosi koszty zamówionego transportu*. W przypadku wyjazdu na zlecenie prywatnym środkiem transportu wysokość zwrotu kosztów za przejazd ustalana jest indywidualnie z Opiekunem.

*Firma AuxiliaVera nie odpowiada za koszty wynikające z nieprzestrzegania przez Opiekuna regulaminu przewoźnika – nie ponosi kosztów za dodatkowe, wykraczające poza limit bagaże.ZLECENIE

 

 • Ile trwa jedno zlecenie?
  – Minimalna długość trwania zlecenia to okres 4-6 tygodni (zastępstwo lub pierwszy wyjazd). Standardowo okres świadczenia usług w Niemczech wynosi ok. 8 tygodni – jest to zazwyczaj preferowana przez klientów częstotliwość regularnej wymiany Opiekunów na zleceniu. Długość trwania zlecenia uzależniona jest od konkretnej oferty, życzeń klienta oraz preferencji Opiekuna.

   

 •  Współpraca z Podopiecznym przebiega pomyślnie i chciałabym/chciałbym zostać dłużej na zleceniu, niż przewiduje umowa, czy to możliwe?
  W przypadku chęci przedłużenia zlecenia, zostaje wysłane oficjalne zapytanie do klienta. Po otrzymaniu akceptacji przesyłamy do Opiekuna aneks przedłużający czas trwania zlecenia o ustaloną wcześniej ilość dni. Przy obopólnej zgodzie Opiekuna i klienta zlecenie może być przedłużane bez ograniczeń.

   

 • Współpraca z Podopiecznym nie przebiega pomyślnie. Czy muszę czekać do końca ustalonego czasu trwania zlecenia?
  – Każda ze Stron Umowy  ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu 14 dni.

  W przypadku chęci/konieczności wcześniejszego wyjazdu Opiekuna ze zlecenia, w ciągu 14 dni firma AuxiliaVera znajduje odpowiednie zastępstwo na dane zlecenie lub również kończy współpracę z klientem.

   

 • Moje zlecenie niedługo się kończy i chciałabym/chciałbym podjąć pracę w nowym miejscu bez powrotu do kraju – czy to możliwe?
  –  W przypadku wyrażenia chęci dalszej współpracy na innym zleceniu, przedstawiane są Państwu oferty dostępne w niedalekiej odległości od obecnego miejsca pracy. W przypadku akceptacji zlecenia przez Opiekuna oraz akceptacji profilu przez Klienta, możliwe jest zorganizowanie przejazdu bezpośrednio z jednego miejsca pracy na drugie.

   

 • Z kim się mogę kontaktować gdy wystąpi problem na zleceniu, którego nie jestem w stanie sam/a rozwiązać?
  – W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura (10:00-16:00), lub w przypadku sytuacji awaryjnych przez całą dobę pod dodatkowym numerem alarmowym.

   WYNAGRODZENIE

 • Od czego uzależniona jest wysokość wynagrodzenia na konkretnym zleceniu?
  – Wynagrodzenie jest ustalane z Opiekunem indywidualnie i uzgadniane z klientem w momencie przedstawienia profilu. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od trudności zlecenia, doświadczenia, referencji z poprzednich miejsc pracy oraz znajomości języka niemieckiego. Dodatkowym atutem jest posiadanie prawa jazdy

   

 • Czy AuxiliaVera oferuje dodatki do wynagrodzenia podstawowego?
  Oferowane dodatki i bonusy:
  – Za skuteczne nawiązanie współpracy z poleconą przez Opiekuna osobą oferujemy dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 100€. 
  – Za dni świąteczne (wymienione w umowie) Opiekun ma zagwarantowane dodatkowe wynagrodzenie w wysokości podwójnej stawki dziennej.
  – Tzw. premia za szybki wyjazd lub miesiące wakacyjne ustalana jest z Opiekunem indywidualnie przed wyjazdem i wliczona do wynagrodzenia.