Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56
+48 789 200 352
biuro@auxiliavera.com

NIEZBĘDNE KURSY

Każdy opiekun osoby starszej powinien posiadać minimalną wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji osób zależnych, najlepiej poświadczoną ukończonymi kursami i zdobytymi certyfikatami.

W ramach szerokiego wachlarza kursów i szkoleń prowadzonych w systemie stacjonarnym oraz online kursanci mają możliwość zdobycia wiedzy oraz przygotowania praktycznego do pełnienia roli opiekuna osoby starszej. Do najistotniejszych z nich należą:

 • rola i zadania opiekuna osoby starszej
 • choroby wieku podeszłego
 • aspekty psychologiczne oraz medyczne związane z opieką osoby zależnej.
 • ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja
 • zasady prawidłowego żywienia ludzi starszych
 • fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się
 • postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby
 • aktywizacja osób starszych i trening pamięci
 • profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia
 • problemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi
 • techniki użytkowania wózka inwalidzkiego
 • transfer osoby zależnej
 • pielęgnacja chorych w podeszłym wieku
 • proces rehabilitacji
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci