Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56
+48 789 200 352
biuro@auxiliavera.com

DANE DO ZATRUDNIENIA

Przed podpisaniem umowy należy przygotować następujące dane niezbędne do sporządzenia dokumentów:

 • Imię, nazwisko, nazwisko rodowe
 • Numer PESEL
 • Obywatelstwo
 • Data i miejsce urodzenia
 • Imiona rodziców
 • Adres zamieszkania / korespondencyjny
 • Numer telefonu komórkowego
 • Adres mailowy
 • Numer dowodu osobistego / paszportu
 • Nazwa i adres Urzędu Skarbowego
 • Oddział NFZ
 • Numer konta złotówkowego i walutowego oraz nazwa banku

Dodatkowe informacje:

 • Obciążenia komornicze
 • Renta / emerytura
 • Dane osoby kontaktowej w Polsce